Kajaki rzeka Suprasl

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Barbara Milewska – Świętochowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „Kajakiem po Puszczy” z siedzibą w Nowodworcach, 16-010 Wasilków, ul. Lipowa 6. Kontakt z administratorem: tel: 784 241 481, e-mail: kontakt@kajakiempopuszczy.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO);

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: realizacja zapytań i zamówień od klientów, przygotowywanie ofert, marketing produktów własnych, zawieranie umów, wystawianie, gromadzenie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych, czynności serwisowe, obsługa reklamacji, obrona i dochodzenie roszczeń, podnoszonych przez lub wobec Administratora, w tym sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi, inne, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia poszczególnych czynności, wykonywanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko zgoda, umowa  oraz zautomatyzowane przetwarzanie i nie dotyczy podmiotu publicznego art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych skutkować będzie brakiem rozpatrzenia sprawy.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Ta strona korzysta z plików cookie (\"ciasteczka\"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej |